Reviews September 2022

Band Album Grade Written on...
The Damnnation Way Of Perdition 7 September 1st, 2022
Der Finger Lapidarium / September 4th, 2022
Daily Vacation Palmela 8 September 8th, 2022
Kshettra Thou Art That 9 September 13th, 2022
Major Parkinson Valesa - Chapter I: Velvet Prison 9 September 20th, 2022